Jak na to?
Zadejte předmět leasingu, cenu bez DPH a odpisovou skupinu.
Výběrem varianty přejdete k žádosti o leasign.

Kalkulace operativního i finančního leasingu

Předmět leasingu
Cena bez DPH
Pro kalkulaci finančního leasingu je nutné určit, do které odpisové skupiny majetek patří a podle toho stanovit minimální možnou dobu leasingu.
(výpočetní technika - 1 odp.sk., kosmetický přístroj - 2.odp.sk.)
Odpisová skupina
1 2
Operativní leasing
Počet
splátek
Splátka
Leasing.
sazba
Vybrat
15
24
36
48
60
Finanční leasing
Počet
splátek
Splátka
Leasing.
sazba
Vybrat
15---
24---
36
48
60
Poplatek za zpracování smlouvy: Jednorázově 2 000 CZK, splatný po uzavření smlouvy.
Pojištění: Ve splátkách není zahrnuto. Sazby pojištění obdržíte na vyžádání.
Způsob platby: Čtvrtletně formou inkasa. V případě úhrady jinou formou než inkasem, bude účtován administrativní poplatek 250 CZK ke každé splátce.
Sjednaná doba leasingu začíná běžet prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po předání předmětu leasingu. Pokud dojde k předání předmětu před začátkem běhu sjednané doby, účtuje se za každý den tohoto přechodného období poplatek za užívání předmětu leasingu ve výši 1/30 měsíční leasingové splátky. Poplatek za užívání je účtován pouze u operativního leasingu.
Kupní cena (pouze u finančního leasingu): 1 000 CZK.
Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH. Kalkulace je předběžná a nezávazná.